• info@lightmedi.com
  • +359 89 733 2893

Юмер Фърънджиолу

Юмер Фърънджиолу Роден на 31.01.1983 г. в гр. Хасково. Образование- бакалавър Връзки с общественоста, магистратура Здравен мениджмънт. Професионален опит:...