1. Трябва ли да заплащаме за консултация относно лечение?
Да.Такса за разглеждане на документи и консултация с турски специалист в размер на 30 лв.(еднократно, без значение от обема на разглежданите документи)


2. Къде трябва да заплатим за съответното лечение?
Заплащането се осъществява само и единствено по банков път след получаването на оферта
(лекарско становище), в която е описано точно и ясно какви точно процедури ще бъдат извършени, престоят и продължителността на лечението.


3. Какво точно включва офертата?
Офертата включва престоят в болницата, който се определя от лекарската комисия, която е диагностицирала съответния пациент; процедурите, които ще бъдат извършени; пътните разходи, комисионната на Light Medi.


4. Кой ще ни посрещне в Турция?
В Турция ще бъдете посрещнати от мениджъра отговарящ за процеса на лечение и настанени в съответното лечебно заведение.
Вие никога не сте сами. Light Medi разполага с мениджър на територията на България и мениджър на територията на Турция.


5. Но ние не знаем турски език, как ще се разбираме с лекарите?
Ние сме помислили и за това. Light Medi разполага с преводачи, които ще бъдат при вас и ще ви придружават от настаняването до отпътуването от Турция.


6. Може ли наш близък да ни придружава?
Да. Ние позволяваме 2 придружители, които се настаняват при вас болницата и сме се погрижили за тяхното удобство (храна и нощувка).


7. Има ли храна в болницата?
Да. По време на вашият престои имате 3 дневно хранене както вие, така и вашите придружители.


8. Възможно ли е по време на лечението да се установи, че имам нужда от допълнително лечение?
Това е възможно, разбира се. Но ние както и вие ще бъдете информирани за това. Никой няма да извърши допълнителна манипулация без вашето изрично одобрение.


9. Ако излезе нещо непредвидено от предварително уговореното лечение, отделно ли се заплаща?
Възможно е да излезе нещо непредвидено от предварително уговореното лечение, но ние ще бъдем информирани за това и без ваше одобрение няма да бъде извършено. Да, всичко което е извън уговорената оферта, се заплаща отделно, но само при положение, че вие желаете това и при невъзможност от наша страна да издействаме това да се случи безплатно.


10. Вие през цялото време ли сте до нас?
Да. Light Medi винаги придружава своите пациенти и се грижи за техните нужди. Ние искаме да сме сигурни, че всички нужди на пациентите ни ще бъдат задоволени и те ще се чувстват сигурни и спокойни.